Regulamin czasopisma                                                                                                         

ISSN 1640-7806 (druk)

ISSN 2544-8900 (online)

 

 

Uwaga: od 2020 roku aktualne treści „Bibliotekarza Podlaskiego” dostępne są na nowej stronie www.bibliotekarzpodlaski.pl 

 


       Szanowni Państwo!

   Informujemy, że „Bibliotekarz Podlaski” dzięki uczestnictwu w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW w latach 2019-2020 uzyskał 20 pkt. 


„Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” to recenzowane czasopismo naukowe, powstałe na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”.

Na niniejszej stronie udostępniamy (patrz zakładka: ARCHIWUM NUMERÓW) w trybie open access journals wszystkie numery „Bibliotekarza” – od momentu przekształcenia czasopisma (tj. od numeru 26 [1/2013]) według standardów wyznaczonych dla pism naukowych. Wszystkie tomy wersji pierwotnej dostępne są na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (http://pbc.biaman.pl/dlibra)

„Bibliotekarz Podlaski” 2000-2012 (PBC)

Od  2017 roku „Bibliotekarz Podlaski” zmienia częstotliwość wydawania, przekształcając się w kwartalnik.

Wersją referencyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” jest wersja papierowa.

„Bibliotekarz Podlaski” wydawany jest w nakładzie 300 egzemplarzy.


RADA NAUKOWA

 • prof. dr hab. Jarosław Ławski – KBF „Wschód – Zachód” UwB – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
 • prof. Andrzej Baranow – Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Wilno)
 • dr hab. Mariya Bracka – Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów, Ukraina
 • dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB – Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. Małgorzata Komza – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Urszula Kowalczuk – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • prof. Natalia Maliutina – Odeski Narodowy Uniwersytet im. I. Miecznikowa, Ukraina
 • prof. Swietłana Musijenko – Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały, Białoruś
 • dr Sigitas Narbutas – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
 • dr Daiva Narbutienė – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
 • dr Zhivka Vasielieva Radeva – Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria
 • prof. Rościsław Radyszewski – Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów, Ukraina
 • prof. em. Jadwiga Sadowska – Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Włodzimierz Szturc – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

RADA REDAKCYJNA

 • dr Łukasz Zabielski – REDAKTOR NACZELNY lukasz.zabielski[małpa]ksiaznicapodlaska[kropka]pl
 • Helena Bilutenko – Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały, Białoruś
 • Jolanta Gadek – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego
 • Leokadija Kairelienė – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
 • Patryk Suchodolski – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego
 • Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego
 • Halina Turkiewicz – Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa

REDAKCJA JĘZYKOWA

 • Język polski – dr Anetta Strawińska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Język angielski – dr Jacek Partyka, Uniwersytet w Białymstoku
 • Język rosyjski – dr Aleksander Janiszewski, Politechnika Kijowska
 • Język ukraiński – Pani Irena Szewczenko, Politechnika Kijowska

 „BIBLIOTEKARZ PODLASKI” JEST INDEKSOWANY W: 

 

 

 

 

 

 

 

 


WYDAWCA

KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok
www.ksiaznicapodlaska.pl
bibliotekarzredakcja[małpa]ksiaznicapodlaska.pl
tel. centrala: 85 67-67-221
fax: 85 67-67-220