ISSN 1640-7806

 

       Szanowni Państwo!

   Informujemy, że w 2015 roku „BIBLIOTEKARZ PODLASKI” przeszedł pomyślnie procedurę parametryzacyjną, w wyniku której został wpisany do ministerialnego wykazu czasopism naukowych, otrzymując 7 punktów (lista B, pozycja 264). Tyle więc punktów otrzymają Autorzy za publikację artykułu w obu numerach z roku 2015: XXX (1/2015) oraz XXXI (2/2015).

/Redakcja/

 

 

RADA NAUKOWA

 • prof. Andrzej Baranow – Uniwersytet Edukologiczny, Wilno, Litwa
 • dr hab. Piotr Chomik – Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. Małgorzata Komza – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Urszula Kowalczuk – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jarosław Ławski – KBF „Wschód – Zachód” UwB – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
 • prof. Natalia Malutina – Uniwersytet im. Miecznikowa, Odessa, Ukraina
 • prof. Swietłana Musijenko – Uniwersytet im. J. Kupały, Grodno, Białoruś
 • dr Zhivka Vasielieva Radeva – Katedra Bibliotekoznawstwa, Wielkie Trnowo, Bułgaria
 • prof. Rościsław Radyszewski – Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów, Ukraina
 • prof. Jadwiga Sadowska – Katedra Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Anna Sitarska – Książnica Podlaska
 • prof. Włodzimierz Szturc – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Sigitas Narbutas – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
 • dr Daiva Narbutienė – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa

RADA REDAKCYJNA

 • dr Helena Bilutenko – Uniwersytet im. J. Kupały, Grodno, Białoruś
 • dr hab. Mariya Bracka – Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów, Ukraina
 • mgr Leokadija Kairelienė – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
 • mgr Sebastian Kochaniec – Książnica Podlaska – Redaktor działów tematycznych
 • mgr Grzegorz Kowalski – Książnica Podlaska – Sekretarz Redakcji
 • dyrektor Jolanta Gadek – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 • dr Halina Turkiewicz – Uniwersytet Edukologiczny, Wilno, Litwa
 • dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska
 • dr Łukasz Zabielski – REDAKTOR NACZELNY lukasz.zabielski[małpa]ksiaznicapodlaska[kropka]pl
 • mgr Daniel Znamierowski – Książnica Podlaska – Redaktor techniczny

REDAKCJA JĘZYKOWA

 • Język polski – dr Anetta Strawińska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Język angielski – dr Jacek Partyka, Uniwersytet w Białymstoku
 • Język rosyjski – dr Aleksander Janiszewski, Politechnika Kijowska
 • Język ukraiński – Pani Irena Szewczenko, Politechnika Kijowska

WYDAWCA

KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok
www.ksiaznicapodlaska.pl
bibliotekarzredakcja[małpa]ksiaznicapodlaska.pl
tel. centrala: 85 67-67-221
fax: 85 67-67-220