Polityka OPEN ACCESS


Redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” realizuje politykę open access, publikując materiały w trybie tzw. „złotego dostępu” do treści (Gold Open Access).

Kluczowe deklaracje ruchu otwartego dostępu i otwartej nauki, które w pełni popieramy, dostępne są na stronie internetowej CEON Otwarta Nauka

„Bibliotekarz Podlaski” zezwala czytelnikom na czytanie, pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów. Tym samym umożliwiamy pełny, natychmiastowy, nieograniczony terytorialnie, czasowo ani technicznie, otwarty dostęp do wszystkich publikowanych przez siebie treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.
Redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.