„Bibliotekarz Podlaski” 2000-2012


W latach 2000-2012 „Bibliotekarz Podlaski” ukazywał się jako pismo popularnonaukowe.

Redaktorem naczelnym był Jan Leończuk.

Wszystkie archiwalne numery z tych lat dostępne są na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej

pod adresem:

 

„Bibliotekarz Podlaski” 2000-2012 (PBC)