List of Reviewers


REVIEWERS 

– prof. Andrzej Baranow – Uniwersytet Edukologiczny, Wilno, Litwa;

– prof. Grażyna Borkowska, IBL PAN, Warszawa;

– dr hab. Sławomir Buryła, prof. UW-M – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;

– prof. Andrea de Carlo – Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Włochy;

– dr hab. Piotr Chomik – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok;

– dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

– dr hab. Małgorzata Komza, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski;

– dr hab. Urszula Kowalczuk – Uniwersytet Warszawski, Warszawa;

– prof. Swietłana Musijenko – Uniwersytet im. J. Kupały, Grodno, Białoruś;

– dr hab. Jan Nosowicz, prof. em. UW – Uniwersytet Warszawski, Warszawa;

– prof. Rościsław Radyszewski – Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów, Ukraina;

– dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok;

– dr Andrzej Smolarczyk – Politechnika Białostocka, Białystok;

– prof. Włodzimierz Szturc – Uniwersytet Jagielloński, Kraków;

– dr hab. Katarzyna Tałuć, Uniwersytet Śląski, Katowice;

– dr hab. Maciej Tramer – Uniwersytet Śląski, Katowice.