Bibliotekarz Podlaski. A Polish Journal of Librarianship and Bibliology

ISSN 1640-7806 (papier)

ISSN 2544-8900 (online)


We inform you that Bibliotekarz Podlaski features on the Ministerial List of Scientific and Scholarly Journals (no. 336, according to the normalized list of journals for the years 2013-2016)


Bibliotekarz Podlaski. A Polish Journal of Librarianship and Bibliology is a peer reviewed scholarly journal, which continues the tradition of the periodical Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki (2000-2012).


All the issues of Bibliotekarz Podlaski that have been published since the change of its formula (i.e. beginning with No. 26 [1/2013]) are available in the open access mode (see: ARCHIWUM NUMERÓW). The issues published prior to that time are available on the Podlaska Biblioteka Cyfrowa website (http://pbc.biaman.pl/libra).

Bibliotekarz Podlaski 2000-2012 (PBC)


Since 2017 Bibliotekarz Podlaski has been published as a quarterly journal.


The paper version of Bibliotekarz Podlaski is its reference version.


Bibliotekarz Podlaski has a circulation of 300.


SCHOLARLY COMMITTEE

 • prof. Andrzej Baranow – Uniwersytet Edukologiczny, Wilno, Litwa
 • dr hab. Piotr Chomik – Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. Małgorzata Komza – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Urszula Kowalczuk – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jarosław Ławski KBF “Wschód – Zachód” UwB – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
 • prof. Natalia Malutina – Uniwersytet im. Miecznikowa, Odessa, Ukraina
 • prof. Swietłana Musijenko – Uniwersytet im. J. Kupały, Grodno, Białoruś
 • dr Zhivka Vasielieva Radeva – Katedra Bibliotekoznawstwa, Wielkie Trnowo, Bułgaria
 • prof. Rościsław Radyszewski – Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów, Ukraina
 • prof. Jadwiga Sadowska – Katedra Bibliotekoznawstwa Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Anna Sitarska – Książnica Podlaska
 • prof. Włodzimierz Szturc – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Sigitas Narbutas – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
 • dr Daiva Narbutienė – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa

EDITORIAL BOARD

 • dr Helena Bilutenko – Uniwersytet im. J. Kupały, Grodno, Białoruś
 • dr hab. Mariya Bracka – Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów, Ukraina
 • mgr Leokadija Kairelienė – Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Wilno, Litwa
 • mgr Ewa Kołomecka – Książnica Podlaska – Z-ca Red. naczelnego
 • mgr Grzegorz Kowalski – Książnica Podlaska – Sekretarz Redakcji
 • dyrektor Jolanta Gadek – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
 • prof. Jarosław Ławski – KBF „Wschód – Zachód” Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Halina Turkiewicz – Uniwersytet Edukologiczny, Wilno, Litwa
 • dr Łukasz Zabielski – Red. naczelny lukasz.zabielski@ksiaznicapodlaska.pl
 • mgr Daniel Znamierowski – Książnica Podlaska – Redaktor techniczny

PROOFREADING

 • Polish language – dr Anetta Strawińska, Uniwersytet w Białymstoku
 • English language – dr Jacek Partyka, Uniwersytet w Białymstoku
 • Russian and Ukrainian language – dr Aleksander Janiszewski, Politechnika Kijowska
 • Russian and Ukrainian language – pani Irena Szewczenko, Politechnika Kijowska

ADRESS

KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok
www.ksiaznicapodlaska.pl
bibliotekarzredakcja[małpa]ksiaznicapodlaska.pl
tel. centrala: 85 67-67-221
fax: 85 67-67-220